„Ąžuolyno“ bendruomenė tęsia dalyvavimą patyčių

 

prevencijos programoje OLWEUS


„Ąžuolyno“ progimnazija toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS.  2017–2018 m. m. mokykla diegia OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Šios programos tikslas – išlaikyti OLWEUS patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OLWEUS programos kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus progimnazijos kokybės plane. OPKUS integruota į visas įprastines mokyklos veiklas.

Įdiegus gimnazijoje OPKUS programą, tikimės dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

Vasaris – sveikatingumo mėnuo

Vasario 5–9 d. „Ąžuolyno“ progimnazijoje vyko Sveikatingumo savaitė, kurios renginiuose dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Pirmadienį visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Zacharovienė vedė praktinį sveikos gyvensenos užsiėmimą. Jame buvo priminta, kaip turi maitintis pradinių klasių mokiniai ir kokias pasekmes sukelia netaisyklinga mityba. Išklausę informaciją mokiniai atliko praktines užduotis.

Antradienį – Psichikos sveikatos dieną psichologė Oksana Apanavičienė vedė socialinių įgūdžių užsiėmimą „Mokomės bendradarbiauti“. Mokiniai mokėsi įvardyti savo nuotaiką, kelti bendrus tikslus, stiprinti turimą santykį, aiškinosi, ar jiems patinka vadovauti, ar labiau paklusti kitų įtakai. Daug emocijų sukėlė užduotis „Piešinys nugara į nugarą“, kai reikėjo kuo tiksliau nupiešti medį tik pagal bendraklasio žodinį apibūdinimą. Kai kurie mokiniai buvo maloniai nustebę, kiti nusivylę, trečius prajuokino pamatytas piešinys. Ši užduotis padėjo suprasti, kad kartais kitas žmogus nebūtinai supranta ir mato viską taip, kaip kitas. Pamokos pabaigoje mokiniai grupelėse sprendė kryžiažodį, turėjo surasti svarbiausius tvirtos draugystės žodžius.

Trečiadienis – sveikos mitybos diena. Tądien surengta sveikos mitybos popietė. Popietėje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė aiškino apie sveiką maistą. Mokiniai klausėsi paskaitos, vaišinosi arbata su sveikais užkandžiais.

Ketvirtadienis buvo skirtas fiziniam aktyvumui didinti. Visų pradinių klasių mokytojai mokiniams vedė rytinę mankštelę.

Penktadienis – Sveikatingumo savaitės apibendrinimo ir pasidalinimo įspūdžiais diena. Mokiniai noriai diskutavo, dalinosi gautomis žiniomis su bendraamžiais.

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Zacharovienė ir psichologė O. Apanavičienė

Pratybos ant ledo

Vaikams nuolat primename, kokie pavojai tyko žiemą, kada galima lipti ant ledo, kaip elgtis jam įlūžus, bet teoriniai instruktažai ne visuomet veiksmingi. Po jų kai kam dar labiau kyla noras surizikuoti ir išbandyti ploną ledą.

Elektrėnų ugniagesiai gelbėtojai, norėdami užbėgti nelaimėms už akių, kasmet rengia parodomąsias pratybas „Ąžuolyno“ progimnazijos moksleiviams ir padeda įtvirtinti saugaus elgesio taisykles.

Vasario 8 dieną visi penktokai stebėjo lediniame vandenyje atsidūrusio žmogaus gelbėjimo operaciją. Pradžioje buvo pademonstruota, kaip reikėtų gelbėtis pačiam, kai aplinkui nėra kam padėti, vėliau gelbėtojai traukė skęstantįjį su gelbėjimo rogėmis, parodė, kaip tokioje situacijoje galėtų padėti smaigai. Vėliau moksleiviai patys pabandė išgelbėti skęstantį žmogų.

Penktokai dar ilgai dalinosi pratybų įspūdžiais, aptarinėjo regėtus vaizdus.

Labai dėkojame ugniagesiams gelbėtojams už turiningą pamoką ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Aldona Kučinskienė

Lietuvos valstybės 100-mečiui

Lietuvos Prezidentė kviečia paminėti valstybės šimtmetį išradingai. „Ąžuolyno“ progimnazijos mokiniai smiginio 8x3 ir „Bull's Eye“ turnyruose jubiliejaus proga azartiškai stengėsi surinkti 100 ir daugiau taškų. 
Mokyklos direktorė Aldona Skučienė paskelbė varžybų pradžią išbandydama čempioniškas strėles.
Triguba „Taikliausios rankos“ nominacija atiteko Erikui Važnevičiui (6b kl.): jis įmetė 100 taškų viena serija, „Bull's eye“ rungtyje lygiai tiek pat ir surinko daugiausia taškų iš 8 bandymų. Jo klasės draugas Augustas Žiogas taikliausiai metė į centrą. Po 100 taškų surinko Paulius Sagevičius (7a kl.) ir Orestas Gudonis (6b kl.). Agnius Rainys (5c kl.) iškovojo 3-ią vietą. Mokytoja Vaida kartu su dukra Milda taip pat pridėjo savo šimtuką Lietuvos valstybės jubiliejui. Jos pabandė rankos ir akies taiklumą pirmą kartą. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Odeta Kanapkienė taip pat neatsispyrė pagundai parungtyniauti.
Dar kartą sveikiname nugalėtojus, linkime jiems dar daug 100+ smiginyje, dešimtukų moksle, patriotizmo širdyje.

 

Asta Juknienė

Viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“

Pasitinkant nepriklausomos Lietuvos valstybės 100-metį socialinių mokslų mokytojai surengė istorijos ir geografijos popietę, kurioje 8-ų klasių moksleiviai galėjo pasitikrinti savo žinias. Renginyje dalyvavo ir 6b bei 6f klasių moksleiviai. Mokytojas A. Jurgelevičius paruošė įdomius klausimus bei skaidres Lietuvos istorijos ir geografijos žinioms pagilinti. Mokytojai D. Vileikienė, Ž. Frolovienė, N. Užkurėnienė, J. Davidavičienė, G. Daugėlienė padėjo organizuoti viktoriną. Popietėje taip pat sėkmingai dalyvavo mokytojų komanda (A. Juknienė, G. Grigonienė, R. Kučinskas. D. Vankevičienė, O. Kanapkienė, V. Baronienė). Renginys visiems buvo įdomus ir naudingas. Sveikiname 8a klasės mokinių komandą, tapusią protmūšio „100 klausimų apie Lietuvą“ nugalėtoja. Ačiū visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti prasmingą renginį.

Gražina Daugėlienė

Didžiąsias metų šventes prisiminus.

Atvirukų paroda-konkursas ,,Šiandien už lango sninga Kalėdos...“

Gruodžio mėnesį progimnazijos skaitykloje buvo eksponuojami mokinių kalėdiniai atvirukai. Parodoje-konkurse dalyvavo 5–8 kl. mokinės. Naudodamos įvairias technikas, medžiagas ir priemones jos sukūrė 73 atvirukus, iš kurių balsuojant buvo išrinkti patys gražiausi ir originaliausi. Gražiausių darbų autorės buvo apdovanotos padėkomis bei saldžiomis dovanėlėmis:

Gabrielė Šostakaitė (7b kl.) –  I vieta, Iveta Uždavinytė (7e kl.) – II vieta,  Neira Ščetininaitė (8d kl.) – III vieta. Laureatų diplomais apdovanotos seserys Laura ir Greta Pakėnaitės (8a kl.) bei Gabija Saverinaitė (6b kl.). Dėkojame parodos dalyvėms ir visiems balsavusiems. Tikimės, kad ir kitais metais susitiksime kalėdinių atvirukų konkurse.

Akcija „Papuoškime Elektrėnų kultūros centro aikštę Kalėdų eglutėmis“

„Ąžuolyno“ progimnazija kasmet dalyvauja akcijoje „Papuoškime Elektrėnų kultūros centro aikštę Kalėdų eglutėmis“.

Labai džiaugiamės, kad mūsų sukurta eglutė ne tik puošė Elektrėnų kultūros centro aikštę, bet ir  laimėjo III vietą originaliausios ir gražiausios eglutės rinkimuose.

Dėkojame visiems balsavusiems už mūsų mokyklos kalėdinę eglutę.

 

Technologijų mokytoja Neringa Ščetininė

Šventinis renginys „Ieškome talentų“

Paskutinis gruodžio penktadienis „Ąžuolyno“ progimnazijoje kasmet būna ypatingas – tą dieną vyksta netradicinio ugdymo renginys „Ieškome talentų“. Dalykų mokytojai ir klasių vadovai organizuoja užsiėmimus, leidžiančius atsiskleisti kūrybiniams mokinių gebėjimams, vyksta kalėdinės popietės, šventiniai konkursai, protmūšiai ir kt. Netradicinio ugdymo dienos kulminacija – talentingų mokinių koncertas aktų salėje.
Šiemet šventinį koncertą „Ieškome talentų“ išradingai vedė 7a klasės mokiniai Smiltė Vaičekauskaitė ir Rokas Kurmilavičius. Jaunuosius atlikėjus vertino žiuri – mokyklos direktorė A. Skučienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui O. Kanapkienė,  D. Vileikienė, mokytojai N. Ščetininė ir R. Kučinskas. Išklausiusi visus dalyvius, komisija 2017–2018 m. m. „Talentų talento” nominaciją skyrė 6b klasės  mokiniui Mariui Baurui, akordeonu pagrojusiam  „Žvaigždžių valsą”. Laureatų diplomais apdovanoti sudėtingus kūrinius puikiai atlikę mokiniai: 5c klasės mokinė Vakarė Viktoravičiūtė, pianinu skambinusi kūrinį iš kino filmo „Slaptas Amelijos pasaulis”, Kamila Šumskaitė (7a kl.), atlikusi G. Paškevičiaus dainą „Šiam pasauly”, 5b klasės duetas Paulina Jaškaitė ir Armandas Čižius, padainavę dainas „Aleliuja” ir „Came Came Down”, Orintos Pranukevičiūtės ir Ugnės Sabaliauskaitės duetas (7e kl.), atlikęs dainą „You Said You'd Grow Old With Me”. Gausiais plojimais buvo palydėti ir kiti atlikėjai: Greta Matukaitytė (8d kl.), akordeonu pagrojusi kūrinį „Vaterland“, Titas Bagdonas (6e kl.), pianinu paskambinęs D. Aleksanderio „Serenadą“, Markas Jonas Jasudas (6e kl.), pagrojęs menuetą. Ketvirtokė Gabrielė Vilkelytė padainavo dainą „Čia mano namai”, Kamilė Apanavičiūtė ir Austėja Dalangauskaitė (8d kl.) – „Jau Kalėdos” ir „Švęskim Kalėdas kartu”, Augustė Skirmuntaitė (5c kl.) – „Truputį laimės“, Ugnė Medzikauskaitė (8d kl.) – T. Augulio dainą „Tą tylią naktį“. Nuotaikingą muzikinę improvizaciją taip pat paruošė neformaliojo švietimo būrelio „Mes“ ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos L. Kertenienės. Visiems koncerto dalyviams buvo įteiktos padėkos. Paskatinamaisiais prizais, padėkomis, diplomais bei piniginėmis premijomis buvo apdovanoti ir anksčiau vykusių konkursų laimėtojai: dailyraščio konkurso, surengto 25-ojo mokyklos vardadienio proga,  laureatai, klasės nuotraukos konkurso nugalėtojai, kalėdinių dekoracijų konkurso „Po angelo sparnu“, akcijos „Tausokime vadovėlius“ laimėtojai.


Odeta Kanapkienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projektas „Būkim aktyvūs ir sveiki“

Pasitinkant gražiausias metų šventes baigiamas vykdyti projektas „Būkim aktyvūs ir sveiki“. Galime pasidžiaugti nuveiktais darbais ir rezultatais:  stalo žaidimai, protmūšiai, įvairios viktorinos  pertraukų metu ir po pamokų padėjo atitraukti septintokų ir aštuntokų mintis nuo žalingų įpročių. Įvairių institucijų (policijos, visuomenės sveikatos biuro, sporto klubo) darbuotojų dėka moksleiviai susipažino su psichotropinių medžiagų poveikiu jaunam organizmui, administracine atsakomybe, suprato, kad jie patys atsakingi už padarytus pažeidimus. Integruotos biologijos, psichologijos ir žmogaus saugos pamokos padėjo pagilinti  žinias apie psichiką veikiančias medžiagas ir jų pasekmes sveikatai. Atlikdami įvairias užduotis, vaidindami gyvenimiškas situacijas, paaugliai mokėsi išreikšti savo nuostatą gyventi sveikai, įtvirtinti atsisakymo įgūdžius. Didžiuojamės aštuntokų rinktine, kuri Elektrėnų policijos suorganizuotame savivaldybės konkurse „Narkotikai - skrydis į bedugnę“  laimėjo pirmąją vietą. Aktyviausi projekto dalyviai turėjo galimybę treniruotis Elektrėnų sporto klube „Halkis“.

Visas projekto veiklas bus galima išvysti sausio mėnesį išleistuose nuotraukų stenduose.

Projektas baigėsi, bet įdomios veiklos tęsis ir toliau. Aktyviausius mokinius motyvuosime pakvietimais  sportuoti klube „Halkis“, gaminsime meno dirbinius iš modelino ir spalvoto smėlio.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie projekto vykdymo.

 

Projekto vadovės Oksana Apanavičienė ir Aldona Kučinskienė

„Kalėdų belaukiant“ Elektrėnų „Ąžuolyno"progimnazijoje

2017m. gruodžio 5d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje įvyko užsienio kalbų mokytojų organizuotas renginys „Kalėdų belaukiant“, kuriame mokiniai pristatė Kalėdų tradicijas, dainas bei deklamavo eiles  vokiečių, rusų ir anglų kalbomis.

Popietės idėja kilo po 2017m. rugsėjo 26d. Europos kalbų dienai skirto eilių skaitymo užsienio kalbomis, vykusio Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje. Mokiniams gerą įspūdį paliko jauki aplinka ir pažintis su kiek neįprastai kita kalba skambančia rudenine poezija. Labiausiai džiugino tai, kad dalyviai patys noriai rinkosi eilėraščius ir dalyvavo.

Šįkart žiemiškos eilės išvirto į didesnį renginį mokyklos aktų salėje, kur buvo laukiami svečiai iš kitų Elektrėnų savivaldybės mokyklų.

„Kalėdų belaukiant“ vedė mokytojos A. Makarevičiūtės parengtos 8a klasės mergaitės Milda Barščevičiūtė ir Neila Dovydovaitė.

Apie vokiečių žiemos švenčių ypatumus pasakojo mokytojos A. Kučinskienės vadovaujami 6-8 klasių mokiniai. Jie taip pat atliko keletą kalėdinių dainelių ir paskaitė eilėraščių. Mokytojos L. Cvilikienės mokiniai Ksenija Nosova (8b), Vidmantė Kedikaitė (6e) ir Daniil Chumachenko (6e) skaitė rusiškai. Skambėjo eiliuoti palinkėjimai angliškai, kuriuos deklamavo šeštokė Darija Lukjanova (6e) ir septintokės Orinta Pranukevičiūtė (7e), Gabija Kulbokaitė (7e) bei Fausta Juškevičiūtė(7e) (mokytoja V. Barščevičienė), o 7a klasės mokinys Rokas Kurmilavičius pradžiugino angliška daina ( mokytoja A. Juknienė).

Smagiausia buvo pasikeisti palinkėjimais artėjančių švenčių proga, klausytis eilių gurkšnojant Kalėdinę arbatą, vaišintis mokykloje keptais imbieriniais sausainiais, sėdint prie aštuntokų serviruotų staliukų, o atminčiai įsiamžinti nuotraukoje „eglute“ ar „sausainiu“ – mokytojų A. Makarevičiūtės ir V. Barščevičienės sukurtomis dekoracijomis, pagamintomis bendradarbiaujant su dailės ir technologijų mokytojais A. Pociene bei V. Lekavičiumi.

Ačiū visiems dainavusiems, deklamavusiems, kepusiems sausainius, kūrusiems jaukią aplinką ir gerą nuotaiką ar kitaip prisidėjusiems prie gražaus švenčių laukimo.

 

Anglų k. mokytoja V. Barščevičienė

Paminėta Tarptautinė AIDS diena

Gruodžio 1 d. mokykloje surengta viktorina-protmūšis „AIDS: geriau žinoti“ Tarptautinei AIDS dienai paminėti. Beje, kitąmet sukaks 30 metų, kai Lietuvoje pirmą kartą nustatytas ŽIV užsikrėtęs žmogus.
Renginyje dalyvavo 4 komandos, kurias sudarė 8-ų klasių mokiniai ir vadovai. 8d klasės komandai šį kartą vadovavo mokyklos direktorė A. Skučienė.
Viktoriną vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Zacharovienė ir  mokyklos psichologė O. Apanavičienė, atsakymų laiką fiksavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui O. Kanapkienė.
Aštuntokai noriai dalyvavo renginyje. Pralaimėjusiųjų nebuvo, visos komandos užėmė prizines vietas ir buvo apdovanotos diplomais. Visgi aktyviausiais pripažinti 8b klasės mokiniai ir jų vadovė L. Indrišiūnienė. Jų komanda tapo viktorinos nugalėtoja.

Kūrybinių darbų parodėlė ,,Pynelių žaismas“

Lapkričio 17 d. mokyklos bibliotekoje savo spalvingus nertus paveikslėlius pristatė 6-ų klasių mokinės. Mergaitės įrodė, kad nėrimas ne nuobodus darbas, o kaip tik puikus užsiėmimas ir geras laisvalaikio praleidimo būdas.

Išmokusios nerti pyneles, mergaitės jas suko, vingiavo, klijavo, kurdamos nuostabius paveikslėlius. Mokinėms suteikta kūrybinė laisvė. Paveikslėlio temą, idėją jos rinkosi pačios, darbus vienija tik formatas ir atlikimo technika. Džiugu, kad kiekvienas sukurtas paveikslėlis turi savo istoriją.

Labai smagu, kai mielas darbelis vėliau papuošia mūsų aplinką ar būna įteikiamas kaip dovanėlė. Juk kiekvienas mėgstame tai, kas miela, šilta ir sukurta su meile.

Neringa Ščetininė

Tradicinė Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos pirmūnų šventė

Darganotą lapkričio 15 d. rytą 39 geriausi progimnazijos mokiniai susirinko prie naujo pirmūnų nuotraukų stendo. Mokyklos direktorė Aldona Skučienė visus pasveikino, palinkėjo kuo didžiausios sėkmės moksluose ir informavo, kokia išvyka laukia.

Nors lynojo, nuotaika buvo puiki. Beje, autobuse mokinių laukė pusryčiai – visi vaišinosi ypatingo skonio kibinais, kuriuos iškepė puikiosios mūsų valgyklos virėjos!

8.30 val. pasukome Kauno link. Kelionė neprailgo, nes mokytoja V. Narvydienė parengė linksmą viktoriną iš įvairių smagių dalykų. Visų klasių pirmūnų ,,komandos“ atsakinėjo puikiai ir buvo apdovanotos saldžiais prizais. Atvykę į Kauną, pirmiausia aplankėme Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejų,  kuriame galėjome pamatyti, kaip ir kokia ,,įranga“ seniau buvo gaminami vaistai arba kaip atrodė barzdaskučiai, kurie anksčiau operuodavo žmones, ir kokiais baisiais įrankiais jie tai darė.

Vėliau važiavome į LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) Anatomijos muziejų, kuriame pamatėme visus 228 žmogaus kaulus, kai kuriuos galėjome netgi paliesti. Apžiūrėjome visus žmogaus vidaus organus, galūnių ir net galvos pjūvius. Manau, kad tiems, kuriems buvo ne baisu, o įdomu, pirmą kartą gimė mintis tapti gydytoju.

Be abejo, kaip ir kiekvienais metais mes puikiai praleidome laisvą laiką Laisvės alėjoje ir prekybos bei pramogų centre „Akropolis“. Įspūdžiai nepasimiršta iki šiol. Verta būti pirmūnu, nes gali dar labiau praturtinti savo žinias ir net pramogaudamas sužinoti daug naudingų dalykų.

 

Paulius Sagevičius, 7a klasės pirmūnas

Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija pakvietė Lietuvos mokyklų bendruomenes spalio mėnesį aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti veiklas, renginius tema ,,Mokau ir mokausi su biblioteka“. Šį mėnesį Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokytojai ir moksleiviai įvairias savo veiklas susiejo su mokyklos biblioteka.

Dar rugsėjo pabaigoje, spalio mėn. pradžioje progimnazijos penktokai skubėjo į bibliotekoje rengiamas edukacines pamokėles ,,Pirmoji pažintis su biblioteka ir skaitykla“. Susipažinę su bibliotekoje esančiomis užklasiniam skaitymui skirtomis knygomis, jų išdavimo tvarka, skaityklos galimybėmis, nuo šiol jie galės būti nuolatiniai lankytojai, skaitytojai ir pagalbininkai.

6c klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Vilija Narvydiene nudžiugino bibliotekos darbuotojas parašytais bei iliustruotais laiškais mylimam knygos personažui ar bibliotekai. ,,Ačiū Tau, Biblioteka, kad darai mūsų gyvenimą išmintingesnį ir spalvotą, nes jei jis bus pilkas, neturėsim nei vaizduotės, nei puikių sumanymų, – taip rašė 6c klasės mokinė Liepa Šakytė. – Labai džiaugiuosi, kad esi.“

Puikiai prie laiškų derėjo 6f, 6b bei 6d klasių mokinių iliustracijų paroda ,,Drįsti reikšti jausmus“ pagal V. Žilinskaitės apsakymą ,,Robotas ir peteliškė“. Mokinius konsultavo mokytojos Neringa Sodaitienė ir Dainora Januškienė. Taip pat mokinių susidomėjimo sulaukė 8b klasės mokinių sukurti reklaminiai plakatai į spektaklio peržiūrą, perskaičius V. Šekspyro dramą ,,Romeo ir Džiuljeta“.

Paskutinę spalio savaitę mokyklos biblioteka inicijavo akciją ,,Tausokime vadovėlius“. Mokiniams buvo priminta, kad vadovėliai yra mokyklos turtas ir būtina juos saugoti: tvarkingai aplenkti, suklijuoti, užpildyti vadovėlio kortelę.

Labai tikimės, kad ne tik šį mėnesį, bet ir visus mokslo metus draugausime ir mokysimės kartu su biblioteka.

Bibliotekos vedėja Julė Mačiulienė

 

Sveikos mitybos popietė

Permainingi orai, vis trumpėjančios dienos skelbia rudenį.  O ruduo yra derliaus metas, laikotarpis, kai galime labiau pasirūpinti savo sveikata, aprūpinti organizmą natūraliais vitaminais ir mineralais, ir žinoma, paruošti jį šaltai ir niūriai žiemai.

Lapkričio 9 d. ,,Ąžuolyno“ progimnazijoje vyko tradicinė sveikos mitybos popietė. Kasmet ši popietė 8-ų klasių mokines suburia sveikai maitintis, ragauti, skanauti, bendrauti, dalintis sveiko maisto idėjomis, populiarinti sveiką gyvenseną ir mitybą.

Sveikos mitybos popietės tikslas - propaguoti sveiką gyvenimo būdą, valgymo kultūrą, suteikti žinių apie sveiką mitybą.

Renginyje dalyvavusi Literatūros ir meno muziejaus darbuotoja Eglė Dambrauskienė papasakojo apie mūsų protėvių mitybos įpročius bei valgymo kultūrą.

Popietėje kiekviena klasė pristatė savo pagamintus sveikuoliškus patiekalus ir ragino visus dalyvius sveikai maitintis ne vieną, bet kiekvieną dieną. Dalyviai susipažino su sveiko maisto svarba žmogaus sveikatai, sužinojo, kas laukia piktnaudžiaujant saldumynais, geriant daug spalvotų gazuotų ir energinių gėrimų, nesilaikant mitybos režimo.

Neringa Ščetininė

 

Paskaita mergaitėms

Lapkričio 8 d. 6-ų klasių mergaitėms vyko paskaita, kurioje pristatyta „Always“ sukurta tarptautinė programa „Tarp mūsų, mergaičių“. Programos tikslas – padėti suvokti brendimo laikotarpiu vykstančius fizinius bei emocinius pokyčius ir padėti jiems pasiruošti, išsiugdyti tinkamus higienos įpročius.

Šeštokės klausėsi kompanijos „Procter&Gamble“ lektorės akušerės R. Jansevičienės pasakojimo, uždavė rūpimų klausimų. Išklausiusios paskaitą mergaitės gavo dovanų kasdieninės higienos rinkinukus.

TĖVŲ KONSULTACIJŲ DIENA

Spalio 26 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje vyko Tėvų konsultacijų diena, t. y.  tėvai galėjo susitikti ir pabendrauti su savo vaiko mokytojais. Tokie susitikimai pirmiausia reikalingi tam, kad tėvai geriau pažintų mokytojus, kartu aptartų ugdymosi problemas, pasidžiaugtų pasiekimais. Tėvai kartu su mokytojais aptaria efektyvaus bendradarbiavimo galimybes siekiant vaiko pažangos, pasidalija mintimis apie vaiko stiprybes ir silpnybes mokslo, bendravimo srityje.

Be individualių mokytojų ir tėvų pokalbių, aktų salėje vyko bendras tėvų susirinkimas. Tėvams buvo papasakota apie vaikų maitinimosi įpročius, kalbėta apie naujausius reikalavimus mokinių maitinimui. Susirinkimo dalyviams buvo pristatyta progimnazijoje įgyvendinama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). „Ąžuolyno“ progimnazijoje pusantrų metų buvo vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Siekdama tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, šiais mokslo metais progimnazija turi diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą. Šioje veikloje itin reikalinga ir tėvų pagalba: namuose jie gali pasikalbėti su savo vaiku apie patyčias, jų žalą, priminti mūsų progimnazijos prieš patyčias nukreiptas elgesio taisykles.  Bendradarbiavimas su tėvais padeda užkirsti kelią patyčioms.

Po bendro tėvų susirinkimo aktų salėje pasiliko klasių tėvų komitetų nariai – mūsų progimnazijos „Tėvų klasė“. Išrinkome naujus mokyklos tarybos narius, aptarėme susitikimų, kurie vyksta kartą per mėnesį, datas ir svarstytinus klausimus. Artimiausiame susitikime lapkričio 30 d. kalbėsime apie mobiliųjų telefonų keliamas problemas ir užkandžių aparato reikalingumą.

 

Progimnazijos direktorė

Aldona  Skučienė

Mokinių prezidento rinkimai „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Rugsėjo mėnesį buvo aptarta mokinių savivaldos veikla. Svarbiausias darbas šiemet – mokyklos prezidento rinkimai, kurie įprastai vyksta kas dveji metai. Spalio pradžioje buvo parengta rinkimų tvarka, sudaryta rinkimų komisija. Norą būti mokyklos prezidentu pareiškė du kandidatai – Gabija Kulbokaitė (7e kl.) ir Paulius Sagevičius (7a kl.). Abu jie surinko po keturiasdešimt juos palaikančių mokinių parašų. Kruopščiai patikrinus parašų lapus kandidatų laukė „karštosios“ kėdės – reikėjo pristatyti savo programą, atsakinėti į labai konkrečius mokinių klausimus. Mokyklos koridoriai pasipuošė rinkimų plakatais.

Trečiadienio vakarą aktų salė buvo paruošta rinkimams. Spalio 26 d. rytą rinkimų komisija pradėjo savo darbą. Komisijos nariai ir stebėtojai atidžiai išklausė rinkimų komisijos pirmininko nurodymus, bendrą balsavimo tvarką ir pirmieji balsavo. Po pirmos pamokos už savo kandidatą balsavo penktų klasių mokiniai, vėliau šeštokai ir t. t. Stebėtojai atsakingai vykdė savo pareigas – draudė tartis, prie slapto balsavimo vietos leido tik po vieną. Rinkimuose taip pat dalyvavo direktorė, mokytojai, daugelis mokyklos darbuotojų. Labai atsakingai dirbo rinkimų komisijos pirmininkė Milda Barščevičiūtė ir sekretorė Kotryna Balnytė, komisijos nariai atidžiai vykdė nurodymus, tad viskas klostėsi puikiai. Ši pilietiškumo pamoka jos dalyviams suteikė džiaugsmo ir naujų patyrimų.

Pasibaigus balsavimui gauti balsai buvo labai kruopščiai skaičiuojami ir perskaičiuojami. Paaiškėjo, kad vienas kandidatas savo varžovą aplenkė 86 balsais.

Spalio 27 d. aktų salėje netilo šurmulys – visiems buvo smalsu, kas nugalėjo rinkimų kovoje. Į sceną buvo pakviesti abu kandidatai. Rinkimų komisijos sekretorė K. Balnytė perskaitė rinkimų komisijos protokolą ir paskelbė, kad mokyklos prezidente išrinkta 7e klasės mokinė Gabija Kulbokaitė. Mokyklos direktorė A. Skučienė pasidžiaugė rinkimais, padėkojo abiem kandidatams už garbingą kovą ir palinkėjo sėkmės Gabijai. Rinkimų komisijos pirmininkė M. Barščevičiūtė priėmė naujosios mokyklos prezidentės priesaiką. Po rinkimų prasidės atsakingas darbas, mat abu buvę kandidatai yra mokinių atstovai mokyklos taryboje.

Matant didžiulį mokinių norą organizuoti tokias pilietines pamokas ir dalyvauti jose, girdint jų diskusijas, vertinimus ir idėjas, abejonėms nelieka vietos – auga šaunus jaunimas, kuris tikrai gebės savo rankomis kurti ateitį.

 

Daiva Vileikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Ąžuolyno“ progimnazijoje – 20-asis mokyklos vardadienis

Mokykla panaši į upę...  Pravėrusiems jos duris pirmą kartą viskas atrodo įdomu, nauja, daug kas kelia nerimą, tačiau bėgdamas laikas viską paverčia kasdienybe, net tradicijas, kurios mokiniams dažnai būna tik gražus draugystės žaidimas, pilietiškumo pamoka, o mokytojams – virtinė prisiminimų nuo pirmojo ,,Ąžuolyno“ mokyklos vardadienio iki šio – 20-ojo... Bet vis tiek smagu, nes šventė kasmet vis kitokia.

Šiais metais tradicinė mokyklos vardadienio šventė vyko keliais etapais. Per pirmąją pamoką visi 5–8 klasių mokiniai rašė dailyraštį. Tai jau tradicija. Dailyraščio konkurso rezultatai skelbiami ir nugalėtojai apdovanojami iškilmingame Vasario 16-osios minėjime. Pradinukai tuo metu susirinko į aktų salę, kurioje mokyklos direktorė A. Skučienė supažindino su mokyklos istorija. Pirmokai prisistatė, linksmai padainavo ir gavo atlikti užduotis, kurias labai atsakingai paruošė 2–4 klasių mokiniai. Pradinukai taip pat surengė nedidelį koncertą – dovaną mokyklai jos vardadienio proga, po to draugiškai pažiūrėjo linksmą animacinį filmą. Svarbiausia, ir mažiausi mokiniai pajuto, kokie svarbūs yra savo mokykloje.

Kol pradinukai šėlo aktų salėje, vyresnieji rimtai dirbo: parašę dailyraštį, penktokai savo klasėse repetavo dainas, skanduotes, atliko gautas užduotis – ruošėsi krikštynoms, šeštokai, išdaliję užduotis, gamino dovanėles su linkėjimais penktokams. Vyriausi mokiniai tuo metu aktų salėje stebėjo koncertą „Ąžuolyno“ vardadienio enciklopedija“, kurį parengė mokytojos L. Kertenienė, D. Liubinienė ir V. Galiauskienė, vedė mokyklos tarybos pirmininkė A. Kučinskienė. Koncerto metu buvo prisiminti įdomiausi, svarbiausi mokyklos gyvenimo momentai per pastaruosius 20 metų.

Ketvirtos pamokos metu aktų salėje garbingai buvo pakrikštyti penktokai. Krikštynoms vadovavo šeštų klasių auklėtojos D.Januškienė, K. Stankevičienė, D.Liubinienė, D. Balčėnienė, N. Sodaitienė, G. Daugėlienė ir jų auklėtiniai – išradingieji šeštokai. Kiti mokiniai pasiskirstė į įvairias veiklas: sporto salėje vykusiose estafetėse varžėsi pradinukai (vad. mokytojai R.Kučinskas, D. Subačienė, Z. Sajienė ir I. Kybartienė), septintokai ir aštuntokai medijų kabinetuose varžėsi mokyklos vardadieniui skirtoje viktorinoje-interaktyviame komandiniame žaidime „Iš ąžuolyniečių gyvenimo“, kurį parengė mokytojai A. Dočkus, G. Grigonienė, A. Juknienė, V. Barščevičienė.

Per ketvirtą ir penktą pamokas pradinukai nupiešė šventinius plakatus ir eksponavo juos mokyklos erdvėse, vyresnieji dalyvavo sporto salėje suorganizuotose varžybose „Ąžuolyniečiai ir sportas“. Varžybas ir teorinę dalį rengė mokytojai N. Kučinskaitė, R. Kučinskas, jiems talkino A. Jurgelevičius, A. Dočkus, V. Lekavičius. Vėliau susirinkę klasėse mokiniai su auklėtojomis prie arbatos puodelio pasidalijo šventinės dienos įspūdžiais, vakarojo.

Linksmai prabėgo 20-ojo vardadienio šventė ,,Ąžuolyno“ progimnazijoje. Už pačią ilgiausią ir linksmiausią pilietiškumo pamoką dėkojame direktoriaus pavaduotojai O. Kanapkienei, visiems mokytojams ir mokiniams – nė vieno tądien nebuvo abejingo.

Daiva Balčėnienė, lietuvių kalbos mokytoja

Europos kalbų diena

„Apie rudenį Europos kalbomis“ – taip vadinosi Europos kalbų dienos popietė, kurią Literatūros ir meno muziejuje surengė lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai. 5a, 5c, 6e, 6f, 7a, 7b, 7d, 7e klasių mokiniai deklamavo eiles lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. 8a kl. mokinė Kamilė Vanagaitė skaitė eilėraščius ne tik angliškai, bet ir itališkai. 6b kl. mokiniai padainavo vokišką dainelę apie rudenį, o 8b klasės skaitovai pasidalijo išmintingais posakiais vokiečių ir lietuvių kalbomis. Renginys mokiniams dar kartą priminė, kad kalbos atveria duris į meną, grožį, padeda užmegzti draugystę, bendrauti.

Laima Indrišiūnienė, vokiečių k. mokytoja

Rugsėjo 1-oji „Ąžuolyno“ progimnazijoje

„Ąžuolyno“ progimnazijoje Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną pasitiko 553 mokiniai. Per vasarą mokykla gerokai atsinaujino: suremontuotas fizikos kabinetas, įsigyti nauji suolai, mokytojo stalas ir spintos, tikybos, anglų k. kabinetuose ir pradinukų klasėje įrengtos multimedijos, kitame anglų k. kabinete netrukus bus pakabinta interaktyvi lenta. Už akcijoje „Bėgu „Ąžuolynui" surinktas lėšas (2125 eurus) nupirkti mokinių poilsio zonos baldai (laukiama, kol atveš). Šventėje dalyvavęs mero pavaduotojas A. Vyšniauskas pirmokėliams įteikė Pirmoko pasus. Visus smagiai nuteikė pirmokų Ksenijos ir Gabrieliaus šokis, Dainos studijos (vad. D. Liubinienė) merginų daina, mažųjų mokinukų eilėraštukai, R. Kučinsko pokštas apie bėgimo akcijos dalyviams duotą ir neva įvykdytą pažadą atsiauginti plaukus....

Mokytojų kolektyvą šiemet papildė du nauji mokytojai: pradinių klasių anglų k. mokytoja Erika Komparskienė ir kūno kultūros mokytoja Neringa Kučinskaitė. Neformalųjį švietimą vykdys trys nauji būreliai: Meninių darbų studija (vadovė N. Ščetininė), interjero kūrimo būrelis (vadovė A. Vainiūnienė), sportinių kovų ir kt. sportinių rungčių būrelis (vadovė N. Kučinskaitė).

Linkime visiems sėkmės naujaisiais mokslo metais!

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės. Olweus patyčių prevencijos programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose.

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.

Programos instruktorė – Nina Vilkevičienė

Programos koordinatorėIII kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  1. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  2. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  3. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

 

Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui:

  • veikia Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
  • kiekvienais metais vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama koordinaciniame komitete, personalo diskusijų ir mokymosi (MSG) grupėse, įformuojami visi bendruomenės nariai;
  • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas;
  • pagal Olweus programą patobulinta ir nuolat peržiūrima priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“ („Nuobaudų kopėčios“), „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
  • kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, vyksta filmų patyčiu tema peržiūra ir aptarimas;
  • dirbama su mokiniais individualiai.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – MŪSŲ MOKYKLOJE NESITYČIOJAMA!

Šiam tikslui pasiekti skirtos 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklėMes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklėMes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklėMes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklėKai sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Mokykloje taikomos „Nuobaudų kopėtėlės“ (poveikio priemonės), kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, kuriam pasikartojus jis bus įvardintas kaip patyčios):

Pastaba. Esant ypatingam patyčių atvejui, galima taikyti 6 ar aukštesnės pakopos nuobaudą, nepaisant to, kurioje pakopoje yra prasižengęs mokinys.

Parengė

III kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė