GERB. PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems mūsų progimnaziją 2017 metais.


2 procentų pajamų mokesčio parama, kurią Jūs skiriate mokyklai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines mokinių reikmes.


2017 metų Jūsų paramos lėšos (1237,53 eurų) yra mokyklos sąskaitoje - taupome progimnazijos erdvių modernizavimui, mokinių poilsio zonų įrengimui.


Tikimės paramos ir šiais metais.


Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190659072


Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti progimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 versija 03 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

 

PIRMAS BŪDAS.

Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx prašymą ir atsispausdinkite jį.

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.

Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2017), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar 1 procentą) skiriate progimnazijai.

Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.

Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją, arba atneškite į progimnazijos raštinę iki balandžio 27 d.

 

ANTRAS BŪDAS.

Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 versija 03 prašymą internetu.

Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.

Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 03. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.


Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.


Direktorė Aldona Skučienė

„Ąžuolyno“ bendruomenė tęsia dalyvavimą patyčių

 

prevencijos programoje OLWEUS


„Ąžuolyno“ progimnazija toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS.  2017–2018 m. m. mokykla diegia OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Šios programos tikslas – išlaikyti OLWEUS patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OLWEUS programos kokybės reikalavimus bei pačios progimnazijos tikslus ir siekius, išdėstytus progimnazijos kokybės plane. OPKUS integruota į visas įprastines mokyklos veiklas.

Įdiegus gimnazijoje OPKUS programą, tikimės dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

Žemės diena

Nariuotakojai mokykloje

Kovo 8 d. mokykloje surengta paskaita-paroda „Nariuotakojai“. Buvo įdomu klausytis  pranešėjo, įdomiai pasakojusio apie šiuos gyvūnus. Apžiūrėjome šimtakojus, kurie iš tikrųjų turi daugiau nei šimtą kojų, vorus, sraiges, tarantulus, kurių plaukeliai sukelia odos skausmą, sužinojome daug įdomaus apie skorpionus. Pasirodo, kuo mažesnės skorpiono žnyplės, tuo jis nuodingesnis. Pamatėme nemažai nariuotakojų, kurie moka gerai pasislėpti žemėje, žiūrėdami į užsimaskavusius gyvius pabandėme atspėti, kurie iš jų yra aukos, o kurie grobuonys. Buvo įdomu ne tik klausytis pasakojimo, bet ir palaikyti kai kuriuos gyvūnus rankose, paglostyti, paliesti, pvz., šimtakojį, sraigę, tarakoną.

Dėkojame gamtos mokytojoms L. Alimienei, K. Stankevičienei, pavaduotojai O. Kanapkienei už puikią progą pamatyti iš arti gyvūnus, kurie paplitę visame pasaulyje, išskyrus Antarktidos ledynus.

Gustė Degutytė, Saulė Alimaitė, Adelė Šimkūnaitė, 5c kl.

Chorų šventė – dovana Lietuvos jubiliejui

Vasario 16-osios išvakarėse „Ąžuolyno“ progimnazijoje surengta jau dešimtoji klasių chorų šventė „Žinutė Lietuvai“. Nuo pat ryto moksleiviai rinkosi į aktų salę, kurioje ne tik dainavo pasirinktą lietuvišką dainą, bet ir pristatė sukurtą kolektyvinę žinutę su linkėjimu Lietuvos valstybės 100-mečio proga. Savo dainą Lietuvai taip pat skyrė mokytojų ir tėvų choras, dainavimo studija, vadovaujama D. Liubinienės. Be šventinio koncerto, progimnazijoje vyko ir netradicinės tautiškumo ugdymo pamokos: mokiniai atsakinėjo į viktorinų „Aš ir Lietuva“, „Šimtas laisvės metų“ klausimus, žiūrėjo filmus apie iškilius tautos žmones, virtualiai keliavo po gražiausias Lietuvos vietoves ir kt. Aktų salėje ir bibliotekoje buvo surengta piešinių paroda „Lietuvai - 100”.

Penktokai audė juostą Lietuvos 100-mečiui

Prieš pat Lietuvos valstybės jubiliejaus iškilmes „Ąžuolyno“ progimnazijos 5c klasės mokiniai susitiko su Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytoja, tautodailininke Onute Patronaitiene. Penktokai klausėsi kanklėmis grojamų melodijų, pasakojimo apie linus, žiūrėjo pažintinį filmą „Lino kelias“, savo rankose galėjo palaikyti linų grįžtę, paklausyti lino giesmės ir kt. Vaikus džiugino ir padovanotos trispalvės linines apyrankės, kuriomis visi kaipmat pasipuošė, ir linų puokštelės, kaip tikima, saugančios nuo įvairių negandų. Labiausiai visus traukė audimo staklės -  vaikai labai norėjo prisidėti prie Lietuvos 100-mečio juostos audimo. Vėliau pamatavus audimą paaiškėjo, kad audėjos padedami penktokai nuaudė apie 30 cm juostos. Nuoširdžiai dėkojame EPMC mokytojoms O. Patronaitienei ir I. Čoporovienei už turiningą edukacinį susitikimą ir puikius įspūdžius.

Vasaris – sveikatingumo mėnuo

Vasario 5–9 d. „Ąžuolyno“ progimnazijoje vyko Sveikatingumo savaitė, kurios renginiuose dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Pirmadienį visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Zacharovienė vedė praktinį sveikos gyvensenos užsiėmimą. Jame buvo priminta, kaip turi maitintis pradinių klasių mokiniai ir kokias pasekmes sukelia netaisyklinga mityba. Išklausę informaciją mokiniai atliko praktines užduotis.

Antradienį – Psichikos sveikatos dieną psichologė Oksana Apanavičienė vedė socialinių įgūdžių užsiėmimą „Mokomės bendradarbiauti“. Mokiniai mokėsi įvardyti savo nuotaiką, kelti bendrus tikslus, stiprinti turimą santykį, aiškinosi, ar jiems patinka vadovauti, ar labiau paklusti kitų įtakai. Daug emocijų sukėlė užduotis „Piešinys nugara į nugarą“, kai reikėjo kuo tiksliau nupiešti medį tik pagal bendraklasio žodinį apibūdinimą. Kai kurie mokiniai buvo maloniai nustebę, kiti nusivylę, trečius prajuokino pamatytas piešinys. Ši užduotis padėjo suprasti, kad kartais kitas žmogus nebūtinai supranta ir mato viską taip, kaip kitas. Pamokos pabaigoje mokiniai grupelėse sprendė kryžiažodį, turėjo surasti svarbiausius tvirtos draugystės žodžius.

Trečiadienis – sveikos mitybos diena. Tądien surengta sveikos mitybos popietė. Popietėje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė aiškino apie sveiką maistą. Mokiniai klausėsi paskaitos, vaišinosi arbata su sveikais užkandžiais.

Ketvirtadienis buvo skirtas fiziniam aktyvumui didinti. Visų pradinių klasių mokytojai mokiniams vedė rytinę mankštelę.

Penktadienis – Sveikatingumo savaitės apibendrinimo ir pasidalinimo įspūdžiais diena. Mokiniai noriai diskutavo, dalinosi gautomis žiniomis su bendraamžiais.

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Zacharovienė ir psichologė O. Apanavičienė

Pratybos ant ledo

Vaikams nuolat primename, kokie pavojai tyko žiemą, kada galima lipti ant ledo, kaip elgtis jam įlūžus, bet teoriniai instruktažai ne visuomet veiksmingi. Po jų kai kam dar labiau kyla noras surizikuoti ir išbandyti ploną ledą.

Elektrėnų ugniagesiai gelbėtojai, norėdami užbėgti nelaimėms už akių, kasmet rengia parodomąsias pratybas „Ąžuolyno“ progimnazijos moksleiviams ir padeda įtvirtinti saugaus elgesio taisykles.

Vasario 8 dieną visi penktokai stebėjo lediniame vandenyje atsidūrusio žmogaus gelbėjimo operaciją. Pradžioje buvo pademonstruota, kaip reikėtų gelbėtis pačiam, kai aplinkui nėra kam padėti, vėliau gelbėtojai traukė skęstantįjį su gelbėjimo rogėmis, parodė, kaip tokioje situacijoje galėtų padėti smaigai. Vėliau moksleiviai patys pabandė išgelbėti skęstantį žmogų.

Penktokai dar ilgai dalinosi pratybų įspūdžiais, aptarinėjo regėtus vaizdus.

Labai dėkojame ugniagesiams gelbėtojams už turiningą pamoką ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Aldona Kučinskienė

Lietuvos valstybės 100-mečiui

Lietuvos Prezidentė kviečia paminėti valstybės šimtmetį išradingai. „Ąžuolyno“ progimnazijos mokiniai smiginio 8x3 ir „Bull's Eye“ turnyruose jubiliejaus proga azartiškai stengėsi surinkti 100 ir daugiau taškų. 
Mokyklos direktorė Aldona Skučienė paskelbė varžybų pradžią išbandydama čempioniškas strėles.
Triguba „Taikliausios rankos“ nominacija atiteko Erikui Važnevičiui (6b kl.): jis įmetė 100 taškų viena serija, „Bull's eye“ rungtyje lygiai tiek pat ir surinko daugiausia taškų iš 8 bandymų. Jo klasės draugas Augustas Žiogas taikliausiai metė į centrą. Po 100 taškų surinko Paulius Sagevičius (7a kl.) ir Orestas Gudonis (6b kl.). Agnius Rainys (5c kl.) iškovojo 3-ią vietą. Mokytoja Vaida kartu su dukra Milda taip pat pridėjo savo šimtuką Lietuvos valstybės jubiliejui. Jos pabandė rankos ir akies taiklumą pirmą kartą. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Odeta Kanapkienė taip pat neatsispyrė pagundai parungtyniauti.
Dar kartą sveikiname nugalėtojus, linkime jiems dar daug 100+ smiginyje, dešimtukų moksle, patriotizmo širdyje.

 

Asta Juknienė

Viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“

Pasitinkant nepriklausomos Lietuvos valstybės 100-metį socialinių mokslų mokytojai surengė istorijos ir geografijos popietę, kurioje 8-ų klasių moksleiviai galėjo pasitikrinti savo žinias. Renginyje dalyvavo ir 6b bei 6f klasių moksleiviai. Mokytojas A. Jurgelevičius paruošė įdomius klausimus bei skaidres Lietuvos istorijos ir geografijos žinioms pagilinti. Mokytojai D. Vileikienė, Ž. Frolovienė, N. Užkurėnienė, J. Davidavičienė, G. Daugėlienė padėjo organizuoti viktoriną. Popietėje taip pat sėkmingai dalyvavo mokytojų komanda (A. Juknienė, G. Grigonienė, R. Kučinskas. D. Vankevičienė, O. Kanapkienė, V. Baronienė). Renginys visiems buvo įdomus ir naudingas. Sveikiname 8a klasės mokinių komandą, tapusią protmūšio „100 klausimų apie Lietuvą“ nugalėtoja. Ačiū visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti prasmingą renginį.

Gražina Daugėlienė

Atvirukų paroda-konkursas ,,Šiandien už lango sninga Kalėdos...“

Gruodžio mėnesį progimnazijos skaitykloje buvo eksponuojami mokinių kalėdiniai atvirukai. Parodoje-konkurse dalyvavo 5–8 kl. mokinės. Naudodamos įvairias technikas, medžiagas ir priemones jos sukūrė 73 atvirukus, iš kurių balsuojant buvo išrinkti patys gražiausi ir originaliausi. Gražiausių darbų autorės buvo apdovanotos padėkomis bei saldžiomis dovanėlėmis:

Gabrielė Šostakaitė (7b kl.) –  I vieta, Iveta Uždavinytė (7e kl.) – II vieta,  Neira Ščetininaitė (8d kl.) – III vieta. Laureatų diplomais apdovanotos seserys Laura ir Greta Pakėnaitės (8a kl.) bei Gabija Saverinaitė (6b kl.). Dėkojame parodos dalyvėms ir visiems balsavusiems. Tikimės, kad ir kitais metais susitiksime kalėdinių atvirukų konkurse.

Akcija „Papuoškime Elektrėnų kultūros centro aikštę Kalėdų eglutėmis“

„Ąžuolyno“ progimnazija kasmet dalyvauja akcijoje „Papuoškime Elektrėnų kultūros centro aikštę Kalėdų eglutėmis“.

Labai džiaugiamės, kad mūsų sukurta eglutė ne tik puošė Elektrėnų kultūros centro aikštę, bet ir  laimėjo III vietą originaliausios ir gražiausios eglutės rinkimuose.

Dėkojame visiems balsavusiems už mūsų mokyklos kalėdinę eglutę.

 

Technologijų mokytoja Neringa Ščetininė

Šventinis renginys „Ieškome talentų“

Paskutinis gruodžio penktadienis „Ąžuolyno“ progimnazijoje kasmet būna ypatingas – tą dieną vyksta netradicinio ugdymo renginys „Ieškome talentų“. Dalykų mokytojai ir klasių vadovai organizuoja užsiėmimus, leidžiančius atsiskleisti kūrybiniams mokinių gebėjimams, vyksta kalėdinės popietės, šventiniai konkursai, protmūšiai ir kt. Netradicinio ugdymo dienos kulminacija – talentingų mokinių koncertas aktų salėje.
Šiemet šventinį koncertą „Ieškome talentų“ išradingai vedė 7a klasės mokiniai Smiltė Vaičekauskaitė ir Rokas Kurmilavičius. Jaunuosius atlikėjus vertino žiuri – mokyklos direktorė A. Skučienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui O. Kanapkienė,  D. Vileikienė, mokytojai N. Ščetininė ir R. Kučinskas. Išklausiusi visus dalyvius, komisija 2017–2018 m. m. „Talentų talento” nominaciją skyrė 6b klasės  mokiniui Mariui Baurui, akordeonu pagrojusiam  „Žvaigždžių valsą”. Laureatų diplomais apdovanoti sudėtingus kūrinius puikiai atlikę mokiniai: 5c klasės mokinė Vakarė Viktoravičiūtė, pianinu skambinusi kūrinį iš kino filmo „Slaptas Amelijos pasaulis”, Kamila Šumskaitė (7a kl.), atlikusi G. Paškevičiaus dainą „Šiam pasauly”, 5b klasės duetas Paulina Jaškaitė ir Armandas Čižius, padainavę dainas „Aleliuja” ir „Came Came Down”, Orintos Pranukevičiūtės ir Ugnės Sabaliauskaitės duetas (7e kl.), atlikęs dainą „You Said You'd Grow Old With Me”. Gausiais plojimais buvo palydėti ir kiti atlikėjai: Greta Matukaitytė (8d kl.), akordeonu pagrojusi kūrinį „Vaterland“, Titas Bagdonas (6e kl.), pianinu paskambinęs D. Aleksanderio „Serenadą“, Markas Jonas Jasudas (6e kl.), pagrojęs menuetą. Ketvirtokė Gabrielė Vilkelytė padainavo dainą „Čia mano namai”, Kamilė Apanavičiūtė ir Austėja Dalangauskaitė (8d kl.) – „Jau Kalėdos” ir „Švęskim Kalėdas kartu”, Augustė Skirmuntaitė (5c kl.) – „Truputį laimės“, Ugnė Medzikauskaitė (8d kl.) – T. Augulio dainą „Tą tylią naktį“. Nuotaikingą muzikinę improvizaciją taip pat paruošė neformaliojo švietimo būrelio „Mes“ ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos L. Kertenienės. Visiems koncerto dalyviams buvo įteiktos padėkos. Paskatinamaisiais prizais, padėkomis, diplomais bei piniginėmis premijomis buvo apdovanoti ir anksčiau vykusių konkursų laimėtojai: dailyraščio konkurso, surengto 25-ojo mokyklos vardadienio proga,  laureatai, klasės nuotraukos konkurso nugalėtojai, kalėdinių dekoracijų konkurso „Po angelo sparnu“, akcijos „Tausokime vadovėlius“ laimėtojai.


Odeta Kanapkienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projektas „Būkim aktyvūs ir sveiki“

Pasitinkant gražiausias metų šventes baigiamas vykdyti projektas „Būkim aktyvūs ir sveiki“. Galime pasidžiaugti nuveiktais darbais ir rezultatais:  stalo žaidimai, protmūšiai, įvairios viktorinos  pertraukų metu ir po pamokų padėjo atitraukti septintokų ir aštuntokų mintis nuo žalingų įpročių. Įvairių institucijų (policijos, visuomenės sveikatos biuro, sporto klubo) darbuotojų dėka moksleiviai susipažino su psichotropinių medžiagų poveikiu jaunam organizmui, administracine atsakomybe, suprato, kad jie patys atsakingi už padarytus pažeidimus. Integruotos biologijos, psichologijos ir žmogaus saugos pamokos padėjo pagilinti  žinias apie psichiką veikiančias medžiagas ir jų pasekmes sveikatai. Atlikdami įvairias užduotis, vaidindami gyvenimiškas situacijas, paaugliai mokėsi išreikšti savo nuostatą gyventi sveikai, įtvirtinti atsisakymo įgūdžius. Didžiuojamės aštuntokų rinktine, kuri Elektrėnų policijos suorganizuotame savivaldybės konkurse „Narkotikai - skrydis į bedugnę“  laimėjo pirmąją vietą. Aktyviausi projekto dalyviai turėjo galimybę treniruotis Elektrėnų sporto klube „Halkis“.

Visas projekto veiklas bus galima išvysti sausio mėnesį išleistuose nuotraukų stenduose.

Projektas baigėsi, bet įdomios veiklos tęsis ir toliau. Aktyviausius mokinius motyvuosime pakvietimais  sportuoti klube „Halkis“, gaminsime meno dirbinius iš modelino ir spalvoto smėlio.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie projekto vykdymo.

 

Projekto vadovės Oksana Apanavičienė ir Aldona Kučinskienė

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės. Olweus patyčių prevencijos programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose.

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.

Programos instruktorė – Nina Vilkevičienė

Programos koordinatorėIII kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  1. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  2. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  3. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

 

Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui:

  • veikia Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
  • kiekvienais metais vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama koordinaciniame komitete, personalo diskusijų ir mokymosi (MSG) grupėse, įformuojami visi bendruomenės nariai;
  • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas;
  • pagal Olweus programą patobulinta ir nuolat peržiūrima priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“ („Nuobaudų kopėčios“), „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
  • kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, vyksta filmų patyčiu tema peržiūra ir aptarimas;
  • dirbama su mokiniais individualiai.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – MŪSŲ MOKYKLOJE NESITYČIOJAMA!

Šiam tikslui pasiekti skirtos 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklėMes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklėMes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklėMes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklėKai sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Mokykloje taikomos „Nuobaudų kopėtėlės“ (poveikio priemonės), kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, kuriam pasikartojus jis bus įvardintas kaip patyčios):

Pastaba. Esant ypatingam patyčių atvejui, galima taikyti 6 ar aukštesnės pakopos nuobaudą, nepaisant to, kurioje pakopoje yra prasižengęs mokinys.

Parengė

III kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė